Laboratorium biologiczno-chemiczne

Laboratorium
Biologiczno - Chemiczne

Dr inż. Anna Zmudzińska-Pietrzak - Kierownik Laboratorium
pok. 429, tel. (52) 37 49 704, e-mail:zmudzinska@utp.edu.pl

Dr inż. Adam Brudnicki - Specjalista naukowo – techniczny
pok. 33, tel. (52) 37 49 724, e-mail: adam.brudnicki@utp.edu.pl

Mgr inż. Małgorzata Buko - Specjalista inżynieryjno - techniczny
pok. 32, tel. (52) 374-97-58,(52) 37 49 759 e-mail: malgorzata.buko@utp.edu.pl

Dr inż. Piotr Szterk - Starszy specjalista naukowo – techniczny
pok. 33, tel. (52) 37 49 724 e-mail: szterk@utp.edu.pl

Mgr inż. Katarzyna Tretkowska - Specjalista inżynieryjno - techniczny
pok. 32, tel. (52) 374-97-44, (52) 37 49 759 e-mail: katarzyna.tretkowska@utp.edu.pl

Mgr inż. Iwona Waszak - Starszy specjalista
pok. 32, tel. (52) 374-97-44, (52) 37 49 759 e-mail: iwona.waszak@utp.edu.pl
APARATURA
 • Aparat do analizy mleka IBC-M Bentely
 • Licznik komórek somatycznych w mleku Bentely
 • Analizator włókna surowego Fibertec 2010 - Foss
 • Aparat do oznaczeń białka w paszach Kjeltec - Foss
 • Analizator mięsa w bliskiej podczerwieni FoodScan - Foss
 • Dyspersyjny analizator w bliskiej podczerwieni pasz i surowców paszowych InfraXact- Foss
 • Sperktrometr absorpcji atomowej ICE 3500
 • Chromatograf gazowy z detektorem MS
 • Chromatograf cieczowy z detektorem MS
 • Przenośny spektrofotometr do oceny barwy mięsa
 • Spektrometr UV- 1800 Shimadzu
 • Respirometr 208231 Oxi Top Control B 6M-2.5
 • Spektrofotometr UV-VIS Lambda 25 CR
 • Spektrometr Absorpcji Atomowej SOLAAR 969
 • Liofilizator Alpha 1-4 LD plus
Kryteria przyjęcia próbek
W sprawie wykonania badań oraz ustalenia szczegółów dotyczących przygotowania próbek do analizy prosimy kontaktować się pod nr. tel. (52) 37 49 759 lub mailowo: labwydz@utp.edu.pl
 • Badania pasz
 • Badania żywności
 • Badania surowców i płodów rolnych
 • Szkolenia praktyczne w zakresie różnorodnych technik analitycznych