Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

 • mgr inż. Milena Kilichowska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Stanisław Budnik
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Kamil Siatka
         1. Recenzja rozprawy doktorskiej
         2. Recenzja rozprawy doktorskiej
         3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Rafał Czarnecki
         1. Recenzja rozprawy doktorskiej
         2. Recenzja rozprawy doktorskiej
         3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Joanna Marć-Pieńkowska
         1. Recenzja rozprawy doktorskiej
         2. Recenzja rozprawy doktorskiej
         3. Streszczenie pracy
 • mgr inż. Aleksandra Brochocka
 • mgr inż. Magdalena Kolenda
 • mgr inż. Marcin Wegner
 • mgr inż. Agata Dankowiakowska
 • mgr inż. Ewa Zastempowska
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej
 3. Streszczenie pracy
Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych.
dr. hab. inż. Markowi Adamskiemu