Stopnie i tytuły naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk rolniczych.
dr. hab. inż. Markowi Adamskiemu