Podsumowanie spotkanie informacyjnego dotyczącego aplikowania o projekty

W czwartek 18.05.2017 roku na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP odbyło się odbyło się spotkanie informacyjne pt.: " Możliwości dofinansowania uczelni wyższej oraz jej kadry w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020". Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w szkoleniu. Materiały ze spotkania można pobrać poniżej:

Możliwości dofinansowania uczelni wyższej oraz jej kadry naukowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 - pobierz

Możliwości dofinansowania uczelni wyższej oraz jej kadry naukowej w ramach POWER - pobierz

Bony na Innowacje dla MŚP - pobierz

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie POIR 2017 - pobierz