kontakt do dziekanatu
telefon: (52) 374-97-67 i (52) 374-97-15
whibz@utp.edu.pl

STRONA W TRAKCIE PRZEBUDOWY

BRAKUJĄCE ZAKŁADKI POWRÓCĄ PO AKTUALIZACJI

Komunikat.

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w UTP

19.03.2019 r. (wtorek) upływa termin składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym:

Punkt Rekrutacyjny

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz (Fordon),

tel.52 340 88 25

czynny w g. 8 - 16 (od poniedziałku do piątku)
9 – 12 (sobota:16.03.2019r. )

lub

przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy

Biuro Rekrutacji

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz